+34 922 791 114

Juridischekennisgeving

De “Algemene Voorwaarden” hierondervermeld, bepalen en regelen het gebruik van de web-site: www.tenerifebesttransfers.com (hierna TBT).


Intellectuele eigendomsrechten en gebruik van de inhoud.
De TBT web-site evenals de inhoud en alle elementen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en, behalve voor persoonlijk gebruik, kunnen deze niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd worden, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TBT.

Te allen tijde behoudt TBT zich het recht om juridische acties te ondernemen om het misbruik van zijn imago te voorkomen.

Het gebruik van of de toegang krijgen tot deze web-site betekent dat u ( de “Gebruiker” ) erkent deze wettelijke voorwaarden te hebben gelezen en begrepen vóór gebruik en dat u ermee volledig akkoord gaat. Mocht u als Gebruiker niet akkoord gaan met één van deze voorwaarden is het raadzaam niet verder te gaan met het raadplegen van deze web-site.

TBT behoudt zich het recht voor om éénzijdig, en te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker, de inhoud, structuur, werking of toegangsvoorwaarden van deze web-site te wijzigen.


Verantwoordelijkheden
TBT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraagde of geannuleerde vluchten en vertragingen als gevolg van het verkeer of verkeersongevallen. Passagiers dienen voldoende tijd te geven rekening houdend met het lokaal verkeer of eventueel andere redenen die vertraging mogelijk te maken. TBT kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de kosten ontstaan buiten haar wil zoals autopech of schade aan hun voertuigen.

Het bedrijf voldoet aan de huidige wetgeving inzake transport, en de specifieke voorwaarden van vervoer van personen per bus.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de dienst te laten uitvoeren door samenwerkende bedrijven wanneer de omstandigheden dit vereisen.
Alle kinderen reizen onder toezicht of verantwoordelijkheid van hun ouders of voogden.


Verbodsbepalingen
Roken is absoluut verboden in het voertuig (art.6 RD 1293/1999), evenals eten, drinken en handelingen welke kunnen leiden tot misbruik van de voertuigen.

Het is niet toegelaten, behalve dringende reden, de bestuurder af te leiden tijdens het besturen van het voertuig.

De wet verbiedt het vervoeren van dieren met uitzondering van blindengeleidehonden. Passagiers die wensen te reizen met huisdieren (honden of katten) dienen deze te vervoeren in een aangepaste kooi en zorg te dragen voor hun gedrag.

TBT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het dier tijdens de reis.

De bestuurder kan de toegang tot het voertuig weigeren aan eenieder die onder invloed van alcohol of andere stoffen de vrede verstoren of ongemak veroorzaken aan andere passagiers en bestuurder.


Klachten Formulieren en Inspectie Boek
TBT beschikt over een Inspectie Boek en klachtenformulieren in overeenstemming met de geldende wetgeving.


Annuleringen
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 48 uur vóór de dag van uw transfert.
Als u uw transfert reeds betaalde met kredietkaart of debietkaart is de te volgen procedure:
- Annulaties van meer dan 48 uur voor aankomst: geen extra kosten. U ontvangt een waardebon van 100% van het bedrag te gebruiken bij een volgende transfert.

- Annulaties tussen 24 en 48 uur voor aankomst: u onvangt een waardebon van 50% van het betaalde bedrag, te gebruiken bij een volgende transfert.

- Annulaties binnen de 24 uur voor aankomst, geen terugbetaling.


Privacy-overeenkomst
Volgens wet 15/13.12.1999 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy), informeren wij u dat al uw persoonlijke gegevens welke u vrijwillig doorgeeft bij het benutten van de TBT web-site, vertrouwelijk zijn en opgenomen zullen worden in een bestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden om u in de toekomst onze diensten aan te kunnen bieden en u op die manier op de hoogte te houden over al onze nieuwe producten. Zij zullen niet worden bekendgemaakt aan derden, tenzij u ons hiervoor uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geeft.

TBT Gebruikers kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht op toegang, verbetering, annulering en verzet tegen het gebruik van hun gegevens in de termen van de huidige wetgeving, via info@tenerifebesttransfers.com , mits het aanbrengen van een kopie van hun identiteitskaart of paspoort. De verzamelde gegevens zullen onmiddellijk worden verwijderd.


Toepasselijk recht en jurisdictie
Alle zaken met betrekking tot deze web-site zijn onderworpen aan de Spaanse Wet en de jurisdictie van de rechtbanken van Santa Cruz de Tenerife. De Gebruiker ziet uitdrukkelijk af van enig ander rechtsgebied dan de hierboven genoemde.